Euro w Polsce – kiedy zostanie wprowadzone?

Jesteś zainteresowany tematami z zakresu ekonomii, finansów czy też szeroko pojętych rynków pieniężnych? Kurs walut to dla Ciebie coś więcej niż tylko zwykłe dane odnośnie pewnych walut? Jesteś ciekawy, jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie w Polsce Euro? Chcesz wiedzieć, kiedy i czy w ogóle to nastąpi? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, a także poszerzyć i rozwinąć swoją wiedzę w tym zakresie to koniecznie zapoznaj się z naszym tekstem. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zwolenników wprowadzenia w Polsce euro jest bardzo wielu, jednak oponentów takiej operacji z roku na rok sukcesywnie przybywa w polskim społeczeństwie. Musimy jednak jasno ustalić jedną kwestię: Polska wstępując w 2004 roku i podpisując tym samym traktat akcesyjny zadeklarowała, że w przyszłości przyjmie wspólną walutę europejską. Jednak traktat tez nie narzucił i w dalszym ciągu nie określa dokładnego terminu, w którym Polska musiałby dokonać tego typu operacji. Są za to pewne wymagania, które każdy kraj musi spełnić by w ogóle móc przystąpić do wspólnej waluty europejskiej, wymagania te są nazywane: kryteriami konwergencji.

Aktualny kurs Euro przedstawiony na wykresie. Źródło: dobrykantor.pl

Do takich kryteriów zaliczamy: stabilną i niską stopę inflacji, niski deficyt (nie więcej niż 3% PKB), stabilny kurs walutowy oraz stabilne długoterminowe stopy procentowe. Należy wspomnieć, że wprowadzenie w Polsce Euro nie cieszy się wśród Polaków dużym poparciem, obecnie jest ono na poziomie około 20%, co więcej obecny polski rząd wypowiada się o euro, jak i całej Unii Europejskiej bardzo sceptycznie, co oznacza, że ze zmianą waluty z pewnością jeszcze trochę poczekamy. Co jednak dałoby Polakom wprowadzenie w Polsce euro? Z pewnością wpłynęłoby to bardzo pozytywnie na stabilność rynków bankowych, obniżenie stóp procentowych czy też zmniejszyłoby koszty transakcyjne oraz obniżyło ryzyko walutowe.

Jeżeli chodzi o negatywne strony wprowadzenia tej waluty w Polsce to należą do nich między innymi takie sprawy jak: ograniczenie decydowania co do polityki finansowej- zostanie ona przeniesiona na szczebel unijny, konieczność utworzenia specjalnych rezerw w euro, wzrost kosztów pracy, zmniejszenie atrakcyjności polskiego rynku dla zagranicznych inwestorów, zagrożenie płynące z różnic inflacyjnych czy też zagrożenie przyjęcia niekorzystnego kursu złotego do euro w dzień wprowadzenia nowej waluty.

Podsumowanie

Jak widać zarówno korzyści jak minusów jest całkiem sporo, musimy jednak zdawać sobie sprawę, że dzień wprowadzenia euro w Polsce z pewnością musi kiedyś nadejść. Przypominamy Wam także, że kantor internetowy umożliwia sprawdzenie oficjalnych i aktualnych kursów walut bez wychodzenia z domu!