Skomplikowany układ dróg w mieście

Rodzaje transportu – podstawowe informacje w polskim kontekście

Transport to nic innego, jak przewóz towarów lub osób z jednego miejsca na drugie. O ile jeszcze 250 lat temu ludzkość nie mogła liczyć na wydajniejszy sposób przemieszczania się od końskiego grzbietu, to współcześnie środków transportu mamy do dyspozycji znacznie więcej. Jakie rodzaje przewozu są najbardziej powszechne w Polsce? To pytanie, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź w poniższym artykule.

Transport lądowy

Jest to podstawowy rodzaj transportu w obrębie naszego kraju, i to właśnie on – jak podają statystyki – wybierany jest w 99% przypadkach przewozu wewnątrzkrajowego. Nic dziwnego – jest to najlepszy sposób na przemieszczenie towaru z punktu A do punktu B na małych i średnich dystansach. Transport lądowy charakteryzuje się najniższym kosztem, wysoką ładownością, a także dość szybkim czasem realizacji. W jego obrębie, największą gałąź stanowi transport drogowy, co potwierdzają liczby: prawie 90%  towarów przewozi się ciężarówkami, pozostałe zaś – na drodze transportu kolejowego. W przypadku przewozu osób, poruszanie się po lądzie jest powszechne i dostępne niemal dla każdego.

Transport powietrzny

Samolot lecący w powietrzuZwany inaczej lotniczym, transport powietrzny znajduje swoje zastosowanie szczególnie w przypadku przewozu osób – ograniczona ładowność i względy bezpieczeństwa nie pozwalają na przemieszczanie dużej liczby lub niektórych rodzajów towarów. Jest to jednak forma przewozu, która wyróżnia się swoją szybkością, co jednak obarczone jest wysokim kosztem usługi. Obecnie w Polsce funkcjonuje 15 portów lotniczych przeznaczonych do transportu osobowego, przy czym ten położony w Warszawie nosi miano portu centralnego. W naszym kraju działają dwaj polscy przewoźnicy: PLL LOT oraz Enter Air, a także szereg operatorów zagranicznych. Spośród wszystkich lotów, celem tylko nielicznych jest przewóz towarów.

Transport morski

Statek płynący po morzu, z chmurami deszczowymi w tleJest to najwolniejsza, a zarazem jedna z najtańszych form transportu, która jednocześnie charakteryzuje się największą ładownością i możliwością bezpiecznego przemieszczania towaru na ogromne odległości. Z tego powodu, droga morska wykorzystywana jest zazwyczaj w przypadku, gdy konieczne jest przetransportowanie dużej ilości ładunku przy założeniu, że czas jego znalezienia się na miejscu nie jest wartością priorytetową. Transport morski znajduje swoje zastosowanie także w zakresie turystyki, gdzie specjalnie dostosowane statki pasażerskie zapewniają turystom rozrywki przez cały czas trwania kursu. W Polsce funkcjonują obecnie cztery główne porty morskie, a także większa liczba mniejszych portów morskich i śródlądowych, czy przystani.

Podsumowanie

Rodzajem transportu, który jednoznacznie dominuje w obrębie naszego kraju jest transport lądowy, który pozwala na wydajny i wielkoskalowy przewóz zarówno osób, jak i towarów. Inne formy mają natomiast swoje własne zalety, a wszystkie razem doskonale się uzupełniają. Należy także wspomnieć, że żadna forma transportu nie mogłaby istnieć bez odpowiedniego zorganizowania, którym zajmują się profesjonalne przedsiębiorstwa transportowe, jak np. oferująca spedycję w Gdyni firma BitLogistics.